home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right updates_hover updates user_hover user volume playbutton

Hester in actie

In Suriname krijgen veel kinderen geen of slecht onderwijs.

Veel gemeenschappen liggen ver weg van de ‘bewoonde’ wereld. De ontwikkelingen van onderwijs staan er stil en voldoen niet aan internationale normen. Salarissen worden onregelmatig uitbetaald, oudere generaties zijn analfabeet en er is veel armoede. Dat zorgt ervoor dat kinderen niet de kans krijgen om naar school te gaan.

Onderwijsverbetering,

Edukans werkt samen met vele basisscholen in verschillende regio's.

Op deze scholen trainen we de leerkrachten in thematisch werken en het werken in groepen. We leren ze wat kinderen met de juiste begeleiding kunnen bereiken. Ook leren we ze les te geven over en met een computer.

We voorzien alle scholen van goed lesmateriaal. Daarnaast krijgt elke school 2 computers, zodat ze computerlessen kunnen geven.

Ouderbetrokkenheid is cruciaal

Ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is cruciaal. Daarom brengen we ouders op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind en de school. We vragen ze mee te denken, zodat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor de scholing van hun kinderen.

Sociaal maatschappelijke hulpverlening

Tot slot trainen we een groep leerkrachten als sociaal maatschappelijk hulpverlener. Hierbij ligt de nadruk op communicatie (met ouders, school en leerlingen), samenwerken, oudercontact en weerbaarheid. Deze docenten leren ook hoe zij hun collega’s kunnen trainen in dezelfde vaardigheden. Zo bereiken we nog meer docenten.

We kijken naar de hele leeromgeving van de kinderen en betrekken iedereen die daar een rol in speelt. Hierdoor krijgen kinderen in Suriname de kans hun talenten te ontplooien!